หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
ขอให้เทศบาลช่วยจัดถังขยะสำหรับทิ้งวัสดุเคมี
 

        เนื่องจากชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เวลาทำนา ทำไร่ ทำสวน จะมีการฉีดยา ไม่ว่าจะเป็นยาโฮโมน ยาฆ่าแมลง  ยากำจัดวัชพืช ส่วนที่เป็นขวดแก้วสามารถนำไปขายได้ แต่ขวดพลาสติกไม่สามารถขายได้  ทำให้ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร บ้างก็เอาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป บางส่วนถูกเผา ทำให้เกรงว่าอาจมีสารพิษในตกค้างในชาวบ้านรอบๆ ได้ จึง ขอให้ทางราชการช่วยจัดหาถังขยะ และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ...ขอขอบคุณ

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านตาดำๆ

วันที่ 18 ก.ค. 2559 เวลา 20.18 น. [ IP : 1.47.231.132 ]  
 

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2559 นี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการและส่งเสริมให้ประชาชน เอกชน ร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งรัฐบาลตั้งเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข จึงใคร่ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโกได้ทราบดังนี้ครับ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยของต้นทาง (ครัวเรือน) โดยให้ลดลงร้อยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง เพื่อให้ปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดขยะที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับประชารัฐ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามแนวทาง 3 Rs เพื่อลดประมาณการขยะให้น้อยลงได้แก่
- ลดการใช้ (Reduce) เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ถุงผ้าแทนจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกหลายใบหิ้วใส่ของเป็นต้น
- การใช้ซ้ำ (Reuse) เช่นการใช้ถุงพลาสติกใส่ของที่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อไปใช้ใส่ขยะ เป็นต้น
- นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า  โดยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle)  เช่น ขวด แก้ว กระดาษ โลหะ เป็นต้น
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด  จัดกิจกรรมตามแนวทาง 3 Rs
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้หมู่บ้าน / ชุมชน เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งและส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนครบ 100%
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงาน/สถานประกอบการในพื้นที่จำกัดจากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เเละมูลฝอยติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในการนี้ ตามผู้ร้องขอให้เทศบาลตำบลท่าตะโกช่วยจัดถังขยะสำหรับทิ้งวัตถุเคมี (ขยะอันตราย) เทศบาลกำลังเร่งดำเนินการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายในทุกชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ และจะได้รวบรวมขยะอันตรายนี้ไปกำจัดต่อไปครับ                

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. [ IP : 1.20.70.43 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454