หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
ที่ดิน อยู่ติดท่อระบายน้ำทิ้ง
 

หากจะสร้างบ้าน

ตามฉโนด ที่ระบุว่า \"รางน้ำสาธารณะ\"
ที่มีลักษณะ น่าจะกว้างประมาณ50ซม. มีฝาคอนกรีตปิด
ใช้รับน้ำเสียตามบ้านเรือนต่างๆ
จัดเป็น \"แหล่งน้ำสาธารณะ\" หรือไม่คะ... ตามการตีความ ของเทศบาลท่าตะโก ???

((อ้างอิง))
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯข้อ 42 วรรคหนึ่ง

\"ข้อ 42. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำราง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ * * * งจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ * * * งจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร \"

เขียนโดย   คุณ PP

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 00.53 น. [ IP : 101.108.95.180 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player