หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
   ศาลเจ้าพ่อกวนอู  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศาลเจ้าพ่อกวนอู
 
ที่ตั้ง : ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
ข้อมูล : เจ้าพ่อกวนอู ท่านเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์ พูดคำไหนคำนั้น และยังกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินมาก ดังจะเห็นได้จาก วรรณคดีจีนในสมัยโบราณ เรื่องสามก๊ก ได้กล่าวถึงประวัติขิงท่าน ในการปกป้องแผ่นดินจากทรราช คือ โจโฉนั่นเอง ท่านช่วยเล่าปี่ ทำศึกสงครามด้วยความจงรักภักดี มาโดยตลอด
 
 
ผู้เข้าชม 372 ท่าน         
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345