หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
  ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 24    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 334    ท่าน

ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก


 
  หมู่บ้านเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
     จำนวนภาพ : 24    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 218    ท่าน

หมู่บ้านเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ


 
  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 42    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 240    ท่าน

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก


 
  โรงเรียนสามมิตร
     จำนวนภาพ : 29    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 363    ท่าน

โรงเรียนสามมิตร


 
  โรงเรียนวัดท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 10    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 249    ท่าน

โรงเรียนวัดท่าตะโก


 
  สถานธนานุบาล
     จำนวนภาพ : 12    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 834    ท่าน

สถานธนานุบาล


 
  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 3    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 230    ท่าน

ศูนย์ กศน. อำเภอท่าตะโก


 
   1     (2)     3   
 


 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345