หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
  สำนักงานที่ดิน สาขาท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 4    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 332    ท่าน

สำนักงานที่ดิน สาขาท่าตะโก


 
  สถานีตำรวจภูธรท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 10    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 232    ท่าน

สถานีตำรวจภูธรท่าตะโก


 
  โรงพยาบาลท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 39    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 278    ท่าน

โรงพยาบาลท่าตะโก


 
  ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 7    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 2456    ท่าน

ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก


 
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 6    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 287    ท่าน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก


 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตะโก
     จำนวนภาพ : 9    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 448    ท่าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตะโก


 
   1      2     (3)  
 


 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345