หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาล


นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร : 065-914-1592
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเฉลิมศรี ชอบประดิษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-786-9300


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม