หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
LINK ที่น่าสนใจ
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชากรในตำบลท่าตะโกจึงสร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย การเกษตรมีบ้างในพื้นทีตำบลรอบนอกเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากมีสาธารณูปโภคที่ครบครัน
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาล ได้แก่

วัด จำนวน 2 แห่ง

คริสต์จักร จำนวน 1 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 4 แห่ง
 
   
มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก) จำนวน 4 โรงเรียน คือ

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ของรัฐบาล)

โรงเรียนวัดท่าตะโก สอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ของรัฐบาล)

โรงเรียนสามมิตร สอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ของเอกชน)

โรงเรียนเสรี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ของเอกชน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 1 แห่ง
 
         
มีสถานพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลท่าตะโก เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และมี
คลินิกเอกชน,ร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ดังนี้

คลินิกแพทย์ จำนวน 3 แห่ง

คลินิกทันตกรรม จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 8 แห่ง

ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

สถานีตำรวจภูธรท่าตะโก จำนวน 1 แห่ง

ตู้ยามกู้ภัยของเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 121 คน
 
         
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล มีวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน

รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน

เครื่องสูบน้ำ ขนาด หน้า 8” จำนวน 3 เครื่อง

เครื่องสูบน้ำ ขนาด หน้า 5” จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องสูบน้ำ ขนาด หน้า 2.5” จำนวน 1 เครื่อง

เรืออลูมิเนียม แบบท้องแบน จำนวน 1 ลำ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415