หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
มีถนนในเขตเทศบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง แขวงการทางนครสวรรค์ ที่ 2 (ตากฟ้า) เป็นถนนลาดยาง คือ

ถนนนครสวรรค์-ไพศาลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004)

ถนนท่าตะโก-หนองบัว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1119)
มีถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท เป็นถนนลาดยาง คือ

ถนนท่าตะโก-ทำนบ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองท่าตะโก จำนวน 1 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำหลวงพิบูลย์สงคราม จำนวน 1 แห่ง
 
   
พื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าตะโก เป็นพื้นที่ลาดเอียงมีลักษณะแอ่งกระทะ มีลำคลองไหลผ่านไปยังบึงบอระเพ็ดทำให้เป็นแหล่งรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ

ป่าไม้ มีเพียงป่าไม้เบญจพรรณบริเวณเชิงเขาเพียงเล็กน้อย

แหล่งน้ำ ลำคลองท่าตะโกที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของเทศบาลตำบลท่าตะโก ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น นำน้ำใช้ในการเพาะปลูกรวมทั้งนำน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณมากทำให้น้ำท่วมขังในบางปี ช่วงฤดูแล้งน้ำแห้งขอดเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ

ดินและการใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลท่าตะโก เป็นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมและมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน เช่น เพาะปลูกผัก และทำนา คุณภาพดินที่ใช้ในการเกษตรมีการใช้สารเคมีค่อนข้างมาก
 


 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415