หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 25 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 22 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345