หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 137  
 
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 143  
 
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 147  
 
มาตรฐานหอพัก [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 147  
 
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 143  
 
มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
มาตรฐานสะพาน [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 156  
 
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 143  
 
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 149  
 
มาตรฐานการตลาด [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 159  
 
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 25 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 153  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415