หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (เพิ่มเติม) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)