หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (เพิ่มเติม) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)