หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรือง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งที่ 1/2563 (6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3