หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก รอบ 6 เดือน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)