หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สีสเปรย์) กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ   24 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ(เทปวัดระยะ) กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ   24 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยน้ำหอม      24 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สร้อยทอง   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทองเข้าสะกัดไฟลุกลามจะเข้าบ้านเรือนประชาชน    24 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองช่าง   24 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง ด้านการเงิน   24 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองช่าง   24 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบ อบต. กำหนด วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 12    24 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 471 61 0002) สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9400 นครสวรรค์ สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง โครงการลงหินคลุกซอยหน้าทางเข้าบ้านนางจำปีบุญศิลป์ หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,290 ตาร   24 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2563   24 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กฉ 3594 นครสวรรค์   24 ก.พ. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3882
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345