หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ร่วมตรวจเยี่บมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งนมโรงเรียน รอบเทอม1/2563   26 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเต่า      9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์กองการศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลางแดด   ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   9 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก      9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ   9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 4 รายการ   9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามตามโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ    9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ    9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่ ตามโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ    9 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 รายการ    9 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลางแดด   รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด   9 ก.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 2692 ลว.09.07.63 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่   9 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองปลิง   สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)   9 ก.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,515
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345