หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ก.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ก.ค. 2564 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๑-๘๑๑๔ นครสวรรค์ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิ.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ลูกตะกร้อลอดห่วงกับลูกตะกร้อเซปัค(ข้ามตาข่าย) รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาชนะรวบรวมขยะอันตรายแบบแยกประเภทขยะอันตราย จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิ.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิ.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๑.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิ.ย. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ๑.เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิ.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) รายละเอียดตามบันทึกแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิ.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ หลัง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิ.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๒๖๕๘ นครสวรรค์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมอื่น ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิ.ย. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บบ ๔๕๓๓ นครสวรรค์ (ระบบครัชชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิ.ย. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454