หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565  27 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง จดหมายข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 55 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564  21 ม.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565  17 ม.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก  10 ม.ค. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  6 ม.ค. 2565 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  4 ม.ค. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  29 ธ.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  27 ธ.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 ธ.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  24 ธ.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  23 ธ.ค. 2564 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   สภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  13 ธ.ค. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  3 ธ.ค. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  30 พ.ย. 2564 88
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454