หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน  9 เม.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  8 เม.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ให้กวดขันการจุดพลุและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ  8 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC)  3 เม.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS  2 เม.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS  2 เม.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 (58/2564) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 เมษายน 2564)  2 เม.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564  22 มี.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกและนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก  8 มี.ค. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่องขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลด และเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  1 มี.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกและนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก  18 ก.พ. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง  9 ก.พ. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2564  9 ก.พ. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน  5 ก.พ. 2564 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784  5 ก.พ. 2564 86
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098