หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  26 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (เพิ่มเติม)  25 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงการจัดงานเจ้าพ่อ - เจ้าแม่ท่าตะโก ประจำปี พ.ศ.2563  21 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก  19 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563  13 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าตะโก  27 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก  27 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562  26 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว  25 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง และหมอกควัน  21 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  29 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าตะโก  28 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2)  1 ต.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1)  1 ต.ค. 2562 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345