หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น  6 ก.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  23 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  21 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  16 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  15 ก.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (2)  13 ก.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564  13 ก.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโกเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก  31 ส.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  31 ส.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  24 ส.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   23 ส.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ  20 ส.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศผลการประเมินตนเองในการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564  20 ส.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  20 ส.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  16 ส.ค. 2564 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454