หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  6 ม.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท่าตะโก  5 ม.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  24 ธ.ค. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  24 ธ.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  17 ธ.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  3 ธ.ค. 2563 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563   30 พ.ย. 2563 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าตะโก  30 พ.ย. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  24 พ.ย. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2563   29 ต.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ต.ค. 2563 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  8 ต.ค. 2563 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก  8 ต.ค. 2563 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  8 ต.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งที่ 50 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  7 ต.ค. 2563 85
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345