หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง และหมอกควัน   21 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าตะโก   28 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2)   1 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1)   1 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562   24 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562   20 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   19 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศผลการประเมินตนเองในการให้บริการสาธารณะ   28 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562   27 ส.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย   26 ส.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562    22 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   20 ส.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player