หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การรับโอน (สายงานผู้บริหาร และ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และข้าราชการอื่น  
 

                                  ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก
เรื่อง การรับโอน (สายงานผู้บริหาร และ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และข้าราชการอื่น
        ด้วย เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์รับโอน สายงานผู้บริหาร) และรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้
ตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่น (ระดับกลาง)
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น)
(1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
(1) นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลท่าตะโก จึงประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน (สายงานผู้บริหาร) และรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผู้ที่คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 056 - 249098 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 10.56 น. โดย คุณ ณิชชยา กลื่นเฟื่อง

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454