หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้ นายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ดำเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณทางเข้าบ้านใหม่พัฒนา ซอยข้างอู่ช่างเสวก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 09.31 น. โดย คุณ วรรณรัตน์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454