หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้จัดโครงการกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและด้านสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยมี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
 

วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้จัดโครงการกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและด้านสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยมี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 10.33 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098