หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
วันที่ 1 เมษายน 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านใหม่พัฒน  
 

วันที่ 1 เมษายน 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านใหม่พัฒน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 09.52 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098