หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและระงับยังยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและระงับยังยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการของร้านค้า ร้านอาหาร โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ณ ตลาดนัดวันพุธ อ.ท่าตะโก และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 13.44 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย