หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก  
 

วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยมี นางวะไล นุ่มมีศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 13.16 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345