หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่น  
 

เทศบาลตำบลท่าตะโกมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 09.44 น. โดย คุณ นันทเดช ตรีศรี

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345