หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 นำโดยนางวะไล นุ่มมีศรี รองนายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล นายสมพล โพธิ์อ่อง รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าตะโก และแม่บ้านท้องถิ่นไทยนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุบริเวณชุมชนโคกมะรื่นเหนือ ชุมชนโคกมะรื่นใต้ ชุมชนสามัคยาราม ชุมชนเจ้าแม่ราตรี ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนสามัคยาราม ชุมชนท่าตะโกพัฒนา และชุมชนตลาดแปดธันวา

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 13.35 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345