หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

 
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ณ วัดท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ การจัดโครงการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลท่าตะโก  
 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ณ วัดท่าตะโก อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ การจัดโครงการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลท่าตะโก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10.20 น. โดย คุณ วรรณรัตน์ ชูมา

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345