หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 21
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง แจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 25 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 73
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 117
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 24 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 89
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 100
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 18 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 123
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 17 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 107
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 118
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 173
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 167
 
 
     


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งแรก โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 6 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 109
 


 
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกครั้งแรก [ 3 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 109
 
 
     


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 151
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 38
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454