หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 3 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สาธารณสุขโรงพยาบาลท่าตะโก และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก เข้าร่วมโครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้สัมผั [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 2
 


 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลท่าตะโก พร้อมคณะ เข้าร่วมเปิด ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ชุ [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก รับมอบถุงอุปโภค-บริโภค เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระครูวิจิตร สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่ว [ 19 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร [ 19 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก ได้รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 25
 


 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา( [ 10 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดแปดธันวา ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก และประชาสัมพันธ์การป้องกันโ [ 9 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 29
 


 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 3 [ 8 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 25
 


 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 2 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [ 1 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 19
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454