หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชุมชนตลาดแปดธันวาและโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 12
 


 
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นายสถาพร ชวลิตพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานส [ 25 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 15
 


 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้เข้าร่วม การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี เลขาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ที่มาลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน [ 23 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 


 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 และประชาชนตกสำรวจเข็มที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล [ 23 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าตะโก คณะผู้บริหารเทศบาล และ นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการกองศึกษา คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าตะโก ได้เยี่ยมชมการประกวดอาหารประจำถิ่นอำ [ 20 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้ นายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจ [ 19 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี นายสมพล โพธิ์อ่อง รักษาการปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดท่าตะโกและวัดสามัคยาราม [ 19 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 38
 


 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. น.ส.พรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี และคณะผู้บริหาร ได้หารือเรื่องการจัดการบริหารขย [ 17 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ได้มอบหมายให้นายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมต้อนรับคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ภริยาท่านผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ และให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท [ 10 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 27
 


 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่มอบกล่องยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จำนวน 3 ราย [ 3 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วยคณะฯ ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 3 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 36
 


 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และนายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิเชียร ขลิบทองรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศ [ 2 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 36
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454