หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิวัฒนา ชั้น 2 สำนักงานเทศ [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 25พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมเตรียมจัดงานสมโภชหลวงพ่อศิลา 8 ธันวาอำเภอท่าตะโก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประช [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าตะโก ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าตะโก ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก นำประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าตะโก เข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครส [ 25 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร คุณวัยว [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะ ร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเ [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมเตรียมจัดงานสมโภชหลวงพ่อศิลา 8 ธันวาอำเภอท่าตะโก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประช [ 9 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก ปลัดเทศบาล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโกและคณะครู ตรวจอาหารกลางวันนักเรียน โดยมีสถาบันโภชนาการจาก มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการ การสำรวจภาวะโภชนากา [ 5 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 51
 


 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. (ช่วงเช้า) เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี นางวะไล นุ่มมีศรี รองนายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น [ 3 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะ ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ [ 3 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 47
 


 
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกชมรมบาสโลปโรงงิ้ว สมาชิกชมรมเต้นสระหลวง คณะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าต [ 3 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ได้ไปรับมอบผ้าป่าสามัคคีจาก โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ.2563 ณ วัดท่าตะโก [ 30 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 44
 


 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าตะโกร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล และคณะครู เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 30 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 44
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345