หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. นางสาวพรรณี ทายิดา ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้มีวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครัังที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าตะโก ณ ห [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 16
 


 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โ [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการศูนย์การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอุทกภัยอันเนื่องมาจากพายุเตี้ยนหมู่ ซึ่ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 14
 


 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโคกมะรื่นเหนือ ชุมชนโคกมะรื่นใต้ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้ [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ. [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 15
 


 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสามัคยาราม ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ. [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเจ้าแม่ราตรี ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 14
 


 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนท่าตะโกพัฒนา ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ. [ 14 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตะโก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตลาดแปดธันวา ได้ดำเนินการตามโครงการจัดบริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประ [ 13 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 18
 


 
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล คหบดีในเขตเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งในครั้งน [ 11 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะผุู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป เ [ 3 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 29
 


 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าตะโก ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 โดยตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นถึงอันตรายและโทษของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าตะโก ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเยียวยาเงินน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเยียวยาเงินน้ำท่วม (ชุดใหญ่) [ 27 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 35
 


 
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำ ชุมชนตลาดแปดธันวา ( ถนนหลวงพิบูลย์ ถนนตลาดแปดธันวา ถนนซอยเมรี) [ 24 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 25
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454