หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันที่ 19 กันยายน 2563 นำโดยนายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร ได้พาน้องๆนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และ โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ตลาดบางระจัน จ.สิงห์บุรี บ้านหุ่นเหล็ก จ.อ [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ประจำปีงบ [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563โดยได้รับเกียรติจาก นางมะลิ [ 16 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตร อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นางอุทัย สินเพ [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าตะโก เทศบาลตำบลท่าตะโก โดยมี นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
วันที่ 11 กันยายน 2563 นำโดยนายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหาร ได้พาน้องๆนักเรียน เข้าร่วมโครงการวัยใสร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บึงบอระเพ็ด พาสาน เกาะญวน และโรงบำบัดน้ำเสีย จัง [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางวะไล นุ่มมีศรี รองนายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการวัยใสร่วมใจพัฒนาชุมชนโดยได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ โพธิ์คำ นายวิชาญ เอี่ยมคง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 23
 


 
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ณ วัดท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
วันที่ 7 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก พร้อมหัวหน้า [ 8 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 18
 


 
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. (ช่วงเช้า) เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี นางวะไล นุ่มมีศรี นายปิยะชัย ส่งวัฒนา รองนายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน พร้อมตรวจ [ 3 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดารณี กาญจนะค [ 31 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโกเข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก เข้ารับรางวัลการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวั [ 26 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 


 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าตะโก โดยได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ โพธิ์คำ นายวิชาญ เอี่ยมคง นายนิวัติ พุ่มมาลั [ 25 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 19
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345