หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้จัดโครงการกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและด้านสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่ [ 7 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 20
 


 
วันที่ 1 เมษายน 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านใหม่พัฒน [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอท่าตะโกและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกและนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ตรวจเยี่ยมหน่ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 29
 


 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ทีมวิทยากร​ กกต. ประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกและนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก​ ส่งมอบหีบบัตรให้กับกรรมการประจำหน่วย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ​ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก​ ชั้น​ 3​ ห้องประชุ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 08.00 น.​ทีมวิทยากร​ กกต.ประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าตะโกและนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก​ จัดอบรมเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง ณ​ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 30
 


 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้เปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.ท่าตะโก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขฯ มอบป้ายเครื่องหมาย Q แก่ผู้ประกอบการ มุ่งส่งเสริมการใช้และแสดงเครื่องหมายได้อย่างถูกต้อง [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 25
 


 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล และ นายสมพล โพธิ์อ่อง รองปลัดเทศบาล ได้ทำการรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 24
 
 
     


 
วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2564​ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดนครสวรรค์เข้าตรวจเยี่ยม​ พร้อมสอบถามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง​ ใันวันที่​28​ มีนาคม​ 2564​ โดยนางณภัทร​ สื่อสุนทรานนท์​ ปลัดเทศบาลตำบลท่าคะโก​ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 27
 


 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล และ นายสมพล โพธิ์อ่อง รองปลัดเทศบาลเข้าร่วมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. (ช่วงเช้า) เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมด้วย นายสมพล โพธิ์อ่อง รองปลัดเทศบาล ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม ณ สำนักงานเทศบาลตำ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 


 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจ้งรายละอียดและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ก่อนวันเลือกตั้งแล [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้เข้าร่วมเปิดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปันสุขชุมชน ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 26
 


 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น สำหรับอปท.จ.นครสวรรค์ เพื่อติดตามสุขภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของเทศบาล โดยข้าราชการหน่วยงานกองคลังและหน่วยงานสำนักปลัด ให้ความร่วมมือจัดเตรียม [ 18 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 85
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098