หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้นายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รองปลัดเทศบาล ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้ในเรื [ 26 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 6
 


 
วันที่ 26 มกราคม 2565 โดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL) ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยประสานงาน [ 26 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับไหล่ทาง บริเวณชุมชนโคกมะรื่น โดยมอบหมาย นายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ กองช่างเทศบาลดำเนินการ [ 26 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 2
 


 
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโกได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณสระหลวงเทศบาลฯ โดยมอบหมาย นายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ กองช่างเทศบาลดำเนินการ [ 26 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
ในวันที่ 20-21 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหนูจ๋าครูมาแล้วค่ะ โดยนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนพร้อมใบงาน ออกให้บริการแก่เด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ [ 25 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 24 มกราคม 2565 โดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และตร [ 24 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
วันที่ 22 มกราคม 2565 โดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดแปดธันวา ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 22 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 26
 


 
วันที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลท่าตะโกขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความช่วยเหลือ [ 21 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการลอกท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย [ 18 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 23
 


 
วันที่13 มกราคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เยี่ยมชมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนปฐมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก [ 13 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก มอบหมายให้ นายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ดำเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณทางเข้าบ้านใหม่พัฒนา ซอยข้างอู่ช่างเสวก [ 11 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 26
 


 
วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าขอพรและมอบของขวัญปีใหม่ คุณวิทยา ศุภศิลป์ คุณวรวุฒิ ล้อพูลศรี คุณสมหมาย สุขลักษณ์ คุณสุธรรม กิตติเฉลา คุณถาวร สนมวัฒนะวงศ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 31
 
 
     


 
วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นำกระเช้าของขวัญเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 31
 


 
วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้จัดการบิ๊กซีสาขาท่าตะโกพร้อมคณะ นำกระเช้าของขวัญเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าตะโก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 7 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 40
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454