หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ ๒๔ ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 84  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 71  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 22 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 88  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 22 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098