หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาแรงงานในการฉีดหมอกควัน จำนวน 1 โครงการ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2565) ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   ซื้อหัวเทียนและถ่านเครื่องพ่นหมอกควัน (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ด่านช้าง   ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในท้องถิ่น กิจกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังเมือง   จ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเมือง (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 จำนวน 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังเมือง   จ้างเหมาทำงานเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังเมือง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 - 31 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังเมือง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 - 31 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเครื่องจักรกลเปิดทางน้ำบริเวณถนนรังสิโยทัยและคลองวังหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนนริมคลอง คลองราชเมือง หมู่2 ตำบลบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับเกลี่ยแต่งริมถนนริมแม่น้ำปิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.แม่วงก์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในหมู่บ้าน (ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย) ภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่ ดังนี้ หมู่ที่ 2,5,7,8,10,11 และ 12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคม , คันคลอง , ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ของพื้นที่ หมู่ ๒ และ หมู่ ๕ ภายในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ โดยเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ช่องแค   จ้างก่อสร้างถังประปาทรงบอลลูน หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ช่องแค   จ้างก่อสร้างถังประปาทรงบอลลูน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ช่องแค   จ้างซ่อมรถยนต์ กต 3217 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ช่องแค   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.หนองกระโดน   ซื้อวัสดุรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบ ๒๕๖๕ (๕๒,๗๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ปางสวรรค์   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3504 บ้านปางชัย - บ้านใหม่ทรายทอง ตำบลปางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เขาชนกัน   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เขาชนกัน   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๘๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.เขาชนกัน   จ้างอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ตาคลี   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ตาคลี   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ( จำนวน 5 สาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ตาคลี   จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.วังมหากร   จ้างปรับปรุงถนนสายหนองแม่แก่-แม่ทองใบ หมู่ที่ 7 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ห้วยถั่วใต้   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กอ 5814 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
อบต.ห้วยถั่วใต้   จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,456
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454