หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังม้า   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ Cab) จำนวน 1 คัน 27 ม.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรม ปี2565 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-9195 นว. หมยเลขครุภัณฑ์ 011-53-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6838 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผก 3525 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ชุมตาบง   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR 6131N หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0008 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ชุมตาบง   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0015 จำนวน 1 เครื่อง (ห้องประธานสภาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ชุมตาบง   ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-9616 นครสวรรค์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บางพระหลวง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าล้อ ซอย 2 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บางพระหลวง   จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านท่าดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.แม่เปิน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี รสจืด (นมโรงเรียน ) ชนิดกล่อง จำนวน 36,974 กล่อง( ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 19 วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   จ้างจัดหาตรางยางเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.26-047 จากสายบ้านหนองหัวคนถึงสายบ้านหนองหัวคน บ้านหนองเบน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก 26 ม.ค. 2565
ทต.บางมะฝ่อ   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.นากลาง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2565
อบต.นากลาง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระโดน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล. เดิม - บ้านนางขบวน สกุณี (ไร่กำนันจอม) หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติปีงบ ๒๕๖๕ งบ ๓๖๕,๘๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระโดน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางช้อย - บ้านนางประสิทธิ์ ชมชาติ หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบ ๓๒๗,๘๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระโดน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ปีงบ ๒๕๖๕ (๑๕,๐๐๕ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.แควใหญ่   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.แควใหญ่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บึงปลาทู   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บึงปลาทู   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.บึงปลาทู   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ตาคลี   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.ตาคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ตาคลี   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (โรงผลิตประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
อบต.ตาคลี   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,142
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454