หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำพยนต์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ (CAPe SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิน นว.ถ.100-03 สายทาง น้ำตกน้ำวิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลำพยนต์ กว้าง 5 เมตรยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2566
อบต.เขาชนกัน   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เขาชนกัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสำราญ แสงปรางค์ ถึง บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (บึงสำโรง) หมู่ที่ ๘ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสุชิน พลไพรินทร์ ถึง สามแยกบริเวณบ้านนางยุพา พลไพรินทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางละมูล ขุนเม้น ถึง บริเวณบ้านนายประสพโชค รตจีน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.พระนอน   เหมาตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) 31 ม.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อน้ำดื่ม อบต.วังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณบ่อขยะกลุ่มหนองหลุม หมู่ที่ ๑ บ้านวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะหมู่ที่ ๑ บ้านวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บย 5240 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8275 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อจัดซื้อยางรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กล 6738 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสระนางสรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.โพธิ์ประสาท   ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.โพธิ์ประสาท   จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง จากสามแยกไร่นายยงค์ สิงห์ไชย ถึงคลองสาธารณะ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังบ่อ   ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังบ่อ   ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือน ก.พ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.ยางขาว   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.ศาลาแดง   จ้างบริการพื้นที่เว็บไซด์ บนอินเตอร์เน็ท พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรมแกรมระบบจัดการเว็บไซต์ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (www.saladaeng.go.th)รายปี สำหรับการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,901
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454