หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์แบบปรับอากาศ) โครงการศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าตะโก รายละเอียดตามบันทึกและใบเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี/จังหวัดอ่างทอง/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อชุดสาธิตการประกอบอาหาร ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 รายการตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อแก๊สหุงต้ม (LPG) ขนาด 15 กก.และ 48 กก.สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 6 จุด(ประจำเดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 5711 นครสวรรค์ โดยทำการเชื่อมเสริมเฟืองโฟรเก็ต จำนวน 52 ฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลท่าตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ห้องกองการศึกษา จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟเสียงตามสายและอุปกรณ์จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345