หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการจัดงานต่าง ๆ (สำนักปลัด) จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 4 อ.ตาคลี วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ป 9218 นครสวรรค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด) ยางรถยนต์ทะเบียน กฉ 6698 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน กองช่าง แผ่นพลาสติกปูรองพื้น(หญ้าเทียม)สำหรับปูพื้น บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) แบตเตอรี่ สำหรับตู้ไฟสำรอง/ไฟแสงสว่างฉุกเฉินของลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]เหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 2695 นครสวรรค์(กองช่าง) [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมารถไถเกลี่ยขยะมูลฝอย ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าตะโก บ้านหนองสองห้อง ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เนื่องจากรถแทรคเตอร์อยู่ระหว่างซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน กองช่าง คอนกรีตสำเร็จ จำนวน 9 ลบ.ม.เพื่อเทพื้น คสล. บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง สำหรับเป็นที่ตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุกีฬา งานส่งเสริมฯ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาผู้ตรวจสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) สายส่งน้ำผ้าใบ หน้า 8 นิ้ว จำนวน 60 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP สีดำ/น้ำเงิน/เหลือง/แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 (จ้างนิทรรศการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 นิทรรศการเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345