หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 12 จุดตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ีในการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 9 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับปริ้นเตอร์และหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อถังรองรับขยะ สำหรับขยะติดเชื้อของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) โรงพยาบาลสนาม ณ ห้องประชุมท่าตะโกรวมใจ สีแดงจำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการจัดต้องศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)(โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่) จำนวน 6 รายการตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]เช่ากล้องวงจรปิด(CCTV) สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย(Community Isolation) ที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลารวมใจอำเภอท่าตะโก สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าตะโก(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขมง 101 นครสวรรค์ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าตะโก(สำนักปลัด) [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลมขนาด 200 ลิตรพร้อมร้อยเชือกหูทั้งสองด้าน จำนวน 50 ใบ สกรีนโลโก้เทศบาลตำบลท่าตะโก/ข้อความเทศบาลตำบลท่าตะโกและเลขที่ 1/2564-50/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ค่าจ้างเหมาบริการ งานบำบัดน้ำเสีย กองช่าง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการ งานบำบัดน้ำเสีย กองช่าง โดยจ้างรถดูดโคลน จำนวน 2 คัน เนื่ืองจากบ่อรวมน้ำเสียมีของเสีย(เลน) และจ้างแรงงานคนจำนวน 3 คน เพื่อทำการถอดและยกปั้มน้ำขึ้นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด) เติมน้ำยาดับเพลิงเคมีและน้ำยาเคมีชนิดโฟม ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน 20 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454