หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 4533 นครสวรรค์ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]เช่ากล้อง CCTV ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด ยางรถยนต์ทะเบียน กฉ 3620 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ [ 23 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0055 จำนวน 5 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง กองช่าง จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ย. 2564 ]วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 22 พ.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) [ 22 พ.ย. 2564 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ภ.2575 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 ขวด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป กองช่าง รถหกล้อดั้ม สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำประปา โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 1 ตัวอย่าง(21 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว(หมายเลข 1)/เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว(หมายเลข 2)/เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว(หมายเลข 3)และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อหินคลุก เพื่อกั้นน้ำบริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน ๑ พ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด เพื่อปรับปรุงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454