หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
 ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คระบบครัทช์ รถยนต์ ทะเบียน กต 9574 นครสวรรค์ (รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อสี สำหรับทาสีสองข้างทาง ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุใช้ในการจัดงานต่าง ๆ (3 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำความสะอาด ล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก ในส่วนที่สำนักปลัดรับผิดชอบ จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อกระจกรถยนต์พร้อมติดฟิล์ม ทะเบียน กฉ6698 นครสวรรค์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านรับ สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ตัว และอุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านส่ง สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ฮุดคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player