หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คระบบครัทช์ รถยนต์ ทะเบียน กต 9574 นครสวรรค์ (รายละเอียดตามใบแจ้งหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อสี สำหรับทาสีสองข้างทาง ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุใช้ในการจัดงานต่าง ๆ (3 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำความสะอาด ล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก ในส่วนที่สำนักปลัดรับผิดชอบ จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อกระจกรถยนต์พร้อมติดฟิล์ม ทะเบียน กฉ6698 นครสวรรค์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านรับ สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ตัว และอุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านส่ง สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ฮุดคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 5711 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2658 นครสวรรค์ ยางนอก-ยางใน-ยางพันคอ (ล้อหลัง) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด ผ้าใบขนาดกว้าง 4.10x ยาว 10 x สูง 1.35 เมตร เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม)งานไม้ฉลุ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 50ซม. สูง 110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงครบชุด จำนวน ๘ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย งานไม้สักแบบฉลุ ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว ยาว 50 ซม.สูง 110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดสามัคยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนตีนเนินล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345