หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
ชุมชนบ้านท่าตะโก เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีต การติดต่อค้าขาย การสัญจรไปมาจะอาศัยทางน้ำ มีชุมชนเกิดขึ้นบริเวณสองฝั่งคลองท่าตะโก บริเวณท่าจอดเรือมีตลาดซึ่งเป็นตลาดเทศบาลในปัจจุบัน และบริเวณ ท่าจอดเรือมีต้นตะโกใหญ่ขึ้นต้นหนึ่งผู้คนสัญจรไปมาได้ยึดเอาต้นตะโกเป็นสัญลักษณ์ จนคำว่า “ท่าตะโก” ติดปากติดหูประชาชนที่มาค้าขายและอยู่อาศัย จนกระทั่งได้กลายเป็นชื่อของอำเภอมาจนทุกวันนี้
 
เทศบาลตำบลท่าตะโก เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลท่าตะโก โดยได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ประธานสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งครั้งแรก และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 48 กิโลเมตร เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่รวม 2.66 ตารางกิโลเมตร
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 5,747 คน แยกเป็น
 
ชาย  2,802 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76
 
หญิง 2,945 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,704 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,160.53 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 10 ต.ดอนคา และหมู่ที่ 2 ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทำนบ จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 1 ต.ดอนคา จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 3 ต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415