หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 


นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
 
 


นางวะไล นุ่มมีศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก


นายปิยะชัย ส่งวัฒนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
 
 


นายสุริชัย เขียวบุดดา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก


นายอำนาจ ศรีปิยะรัต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345